Extra Kosten

De extra kostenverzekering biedt dekking voor bepaalde extra kosten die uw bedrijf moet maken om na een schadegebeurtenis te kunnen herstarten.

Denkt u bijvoorbeeld aan de huur van tijdelijke bedrijfsruimte en/of IT-apparatuur. De extra kostenverzekering biedt geen dekking voor de brutowinst (nettowinst en vaste lasten). Daarvoor hebben wij de Bedrijfsschadeverzekering. Deze verzekering is met name interessant als schade aan uw bedrijfsgebouw (vrijwel) geen invloed heeft op de omzet.

Verzekerd bedrag Per € 1.000 Minimum premie Eigen risico Voorwaarden
tot € 1.000.000 € 1,30 € 30 € 250 Klik hier

Voorbeeld
Een brand heeft een deel van uw bedrijfsgebouw vernield. U huurt extra noodopvang a € 2.000 per week. Na 5 weken is uw bedrijfsgebouw weer opgeknapt en klaar voor gebruik. Uw schade is dan € 2.000 x 5 = € 10.000.

Bij een verzekerd bedrag van € 25.000 bedraagt de premie: 25.000 / 1.000 x € 1,30 = € 32,50 jaarpremie.

Extra Kosten

De extra kostenverzekering biedt dekking voor bepaalde extra kosten die uw bedrijf moet maken om na een schadegebeurtenis te kunnen herstarten.

Denkt u bijvoorbeeld aan de huur van tijdelijke bedrijfsruimte en/of IT-apparatuur. De extra kostenverzekering biedt geen dekking voor de brutowinst (nettowinst en vaste lasten). Daarvoor hebben wij de Bedrijfsschadeverzekering. Deze verzekering is met name interessant als schade aan uw bedrijfsgebouw (vrijwel) geen invloed heeft op de omzet.

Verzekerd bedrag Per € 1.000 Minimum premie Eigen risico Voorwaarden
tot € 1.000.000 € 1,30 € 0 € 250 Klik hier

Voorbeeld
Een brand heeft een deel van uw bedrijfsgebouw vernield. U huurt extra noodopvang a € 2.000 per week. Na 5 weken is uw bedrijfsgebouw weer opgeknapt en klaar voor gebruik. Uw schade is dan € 2.000 x 5 = € 10.000.

Bij een verzekerd bedrag van € 25.000 bedraagt de premie: 25.000 / 1.000 x € 1,30 = € 32,50 jaarpremie.

Brand en/of waterschade. Wat dan?

Natuurlijk is een goede inventarisverzekering nodig.

Maar hoe zit het met de kinderen die opgevangen moeten worden? Of de loonkosten die doorgaan terwijl er geen omzet is?

We durven wel te stellen dat wij overal aan hebben gedacht.