Extra Kosten

De extra kostenverzekering biedt dekking voor bepaalde extra kosten die uw bedrijf moet maken om na een schadegebeurtenis te kunnen herstarten.
Denkt u bijvoorbeeld aan de huur van tijdelijke bedrijfsruimte en/of IT-apparatuur. De extra kostenverzekering biedt geen dekking voor de brutowinst (nettowinst en vaste lasten).
Daarvoor hebben wij de Bedrijfsschadeverzekering. Deze verzekering is met name interessant als schade aan uw bedrijfsgebouw (vrijwel) geen invloed heeft op de omzet.

Verzekerd bedrag Per € 1.000 Minimum premie Eigen risico
tot € 1.000.000 € 1,30 € 30 € 250

De belangrijkste polisvoorwaarden staan in de verzekeringskaart vermeld.

Voor de voorwaarden klik hier.

Voorbeeld
Een brand heeft een deel van uw bedrijfsgebouw vernield. U huurt extra noodopvang a € 2.000 per week. Na 5 weken is uw bedrijfsgebouw weer opgeknapt en klaar voor gebruik. Uw schade is dan € 2.000 x 5 = € 10.000.
Bij een verzekerd bedrag van € 25.000 bedraagt de premie: € 25.000/ 1.000 x € 1.30 = € 32,50 jaarpremie.

Reconstructie

De bedrijfsvoering van een professioneel kinderopvangbedrijf kan niet zonder automatisering. De kindgegevens, woonadressen en nog veel meer is vastgelegd in uw administratie. U bent er van afhankelijk.

U hoeft bij ons geen aparte reconstructieverzekering af te sluiten. Deze dekking is inbegrepen in onze computerverzekering mét reconstructiedekking.

Pakket 1 Verzekerd bedrag Eigen risico
Hardware € 10.000 € 150
Reconstructie € 5.000 € 150

Jaarpremie Pakket 1€ 75

Voorwaarden: Klik hier

Pakket 2 Verzekerd bedrag Eigen risico
Hardware € 15.000 € 150
Reconstructie € 7.500 € 150

Jaarpremie Pakket 2€ 90

Voorwaarden: Klik hier

Pakket 3 Verzekerd bedrag Eigen risico
Hardware € 20.000 € 150
Reconstructie € 10.000 € 150

Jaarpremie Pakket 3: € 120

VoorwaardenKlik hier

Pakket 4 Verzekerd bedrag Eigen risico
Hardware € 25.000 € 200
Reconstructie € 12.500 € 200

Jaarpremie Pakket 4€ 150

Voorwaarden: Klik hier

Bijzonderheden
De hardware is verzekerd inclusief eigen gebrek. De uitkeringstermijn voor data op de reconstructiedekking is maximaal 52 weken. Voor extra kosten is de uitkering maximaal 13 weken. De verzekerde bedragen zijn op basis van premier risque.
De onderverzekeringsregel is dus niet van toepassing. Wilt u meer verzekeren dan de bovengenoemde pakketten bieden, bel ons dan even voor maatwerk op 0229-234334.

Brand en/of waterschade. Wat dan?

Natuurlijk is een goede inventarisverzekering nodig.

Maar hoe zit het met de kinderen die opgevangen moeten worden? Of de loonkosten die doorgaan terwijl er geen omzet is?

We durven wel te stellen dat wij overal aan hebben gedacht.