Aansprakelijkheid


Waar mensen werken, kan wel eens iets mis gaan. En dan kan het gebeuren dat u aansprakelijk wordt gesteld. Deze verzekering biedt financiële bescherming als uw organisatie, personeelslid, gastouder of kind aansprakelijk is voor beschadiging van zaken van iemand anders, of voor aan anderen toegebracht letsel.

Als er dus iets fout gaat, zal het bedrijf, de instelling of de persoon in kwestie voor de gevolgen van zo’n fout worden aangesproken. Binnen de KinderOpvangPolis kennen wij twee aansprakelijkheiddekkingen:

Aansprakelijkheid


Waar mensen werken, kan wel eens iets mis gaan. En dan kan het gebeuren dat u aansprakelijk wordt gesteld. Deze verzekering biedt financiële bescherming als uw organisatie, personeelslid, gastouder of kind aansprakelijk is voor beschadiging van zaken van iemand anders, of voor aan anderen toegebracht letsel.

Als er dus iets fout gaat, zal het bedrijf, de instelling of de persoon in kwestie voor de gevolgen van zo’n fout worden aangesproken. Binnen de KinderOpvangPolis kennen wij twee aansprakelijkheiddekkingen:

Kindcentra en gastouderbureaus 
Denk hierbij aan het kinderdagverblijf, buiten- of naschoolse opvang, peuterspeelzaal etc.

Omzet Premie Minimum premie Eigen risico
tot     €    1.000.000 0,060% €   150 * € 250
vanaf €   1.000.000 0,060% €   600 * € 250
  • Exclusief 21% assurantiebelasting

De belangrijkste polisvoorwaarden staan in de verzekeringskaart vermeld.

Voor de voorwaarden klik hier, voor de clausules klik hier.


Uitbreidingsmogelijkheid gastouderbureaus

Gastouders zijn ondernemers en daarom dekt een privé aansprakelijkheidsverzekering van de gastouder geen schade aan het gastkind. Speciaal voor gastouderbureaus hebben wij daarom een aansprakelijkheidsverzekering waarbij ook geclaimd kan worden als de gastouder aansprakelijk wordt gesteld. De premie is slechts € 40 per gastouder per jaar (plus 21% assurantiebelasting). Maakt een gastouder gebruik van een (bak) fiets met trapondersteuning tot 25 km per uur, dan is deze gratis meeverzekerd. Uniek!


Uitsluitingen

Schade met of door motorrijtuigen is niet gedekt. Hiervoor dient de polis van de eigenaar van het motorijtuig te worden aangesproken. Daarnaast is opzettelijk toegebrachte schade (behalve door een kind) ook niet gedekt, alsmede schade aan zaken van derden die min of meer duurzaam bij verzekerde verkeren zoals in huur, beheer, bewaring, gebruik of vervoer.
In verzekeringstermen noemen we dit het zogenaamde opzichtrisico.

Unieke aansprakelijkheidsdekking:

Gastouderbureaus én gastouders op één dekking.

Goedkoop, overzichtelijk en vooral, de zekerheid dat de gastouders een goede dekking hebben.

De simpele zekerheid van de KinderOpvangPolis.