Bedrijfsschade

Wanneer uw bedrijf stil komt te liggen door schade aan uw bedrijfsruimte of inventaris, hebt u (even) geen inkomsten meer. Uw vaste lasten lopen echter wel door.

Onze bedrijfsschadeverzekering vergoedt de gemiste nettowinst en de vaste lasten.

Verzekerd bedrag Per € 1.000 Minimum premie Eigen risico
tot € 5.000.000 € 1,95 € 30 € 0

De belangrijkste polisvoorwaarden staan in de verzekeringskaart vermeld.

Voor de voorwaarden klik hier.

Voorbeeld
Uw vaste lasten (loon etc) zijn € 250.000. De premie voor de bedrijfsschadeverzekering bedraagt dan € 250.000 / 1.000 x € 1,95 = € 487,50 jaarpremie.

Bedrijfsschade

Wanneer uw bedrijf stil komt te liggen door schade aan uw bedrijfsruimte of inventaris, hebt u (even) geen inkomsten meer. Uw vaste lasten lopen echter wel door.

Onze bedrijfsschadeverzekering vergoedt de gemiste nettowinst en de vaste lasten.

Verzekerd bedrag Per € 1.000 Minimum premie Eigen risico
tot € 5.000.000 € 1,30 € 30 € 0

Voorbeeld
Uw vaste lasten (loon etc) zijn € 250.000. De premie voor de bedrijfsschadeverzekering bedraagt dan € 250.000 / 1.000 x € 1,30 = € 325 jaarpremie.

Brand en/of waterschade. Wat dan?

Natuurlijk is een goede inventarisverzekering nodig.

Maar hoe zit het met de kinderen die opgevangen moeten worden? Of de loonkosten die doorgaan terwijl er geen omzet is?

We durven wel te stellen dat wij overal aan hebben gedacht.