Simpele zekerheid


Of het nu gaat om dagopvang voor baby’s of naschoolse opvang voor oudere kinderen, om enkele uren in een peuterspeelzaal of het maatwerk van gastouders: de behoefte aan alle vormen van professionele kinderopvang groeit nog steeds. Wat ook groeit is het aantal vragen over verzekeringen voor kinderopvang.

Simpele zekerheid


Of het nu gaat om dagopvang voor baby’s of naschoolse opvang voor oudere kinderen, om enkele uren in een peuterspeelzaal of het maatwerk van gastouders: de behoefte aan alle vormen van professionele kinderopvang groeit nog steeds. Wat ook groeit is het aantal vragen over verzekeringen voor kinderopvang.

Bijvoorbeeld over de onzekerheid rondom aansprakelijkheid, over de hiaten en overlappingen van verzekeringen en over het in de hand houden van kosten. Om deze vragen in één keer te beantwoorden heeft Heeres Assurantiën, na overleg met een aantal organisaties voor kinderopvang, een flexibel verzekeringspakket ontwikkeld: De KinderOpvangPolis.

De simpele zekerheid van de KinderOpvangPolis
In de KinderOpvangPolis vindt u alle verzekeringen die uw organisatie nodig kan hebben, simpel en overzichtelijk in één pakket. In de eerste plaats een passende aansprakelijkheidsverzekering en een goede ongevallenverzekering. Daarnaast alle verzekeringen die nodig zijn om de schade die uw organisatie kan lijden, te dekken. De KinderOpvangPolis biedt alle ruimte en kan exact afgestemd worden op de wensen van zowel grote als kleine organisaties.

Simpele administratie
De administratieve afhandeling is eenvoudig. Bij veel aansprakelijkheids- en ongevallenverzekeringen moet u elke verandering doorgeven. Dat betekent administratieve rompslomp en er is altijd een risico dat u een kind vergeet aan te melden.
De simpele oplossing is naverrekening: dit betekent dat u de juiste aantallen aan het einde van het verzekeringsjaar doorgeeft, waarna de exacte premie wordt berekend. Met de KinderOpvangPolis weet u dus zeker dat u niemand kunt vergeten. Vanzelfsprekend kunt u bij schade rekenen op een snelle afhandeling.

Simpele vrijheid
Tot slot biedt de KinderOpvangPolis u alle vrijheid: voor elke verzekering uit het pakket geldt een looptijd van één jaar en een opzegtermijn van één maand. De verzekeringen van de KinderOpvangPolis zijn speciaal afgestemd op alle vormen van kinderopvang. Voor elk onderdeel uit dit pakket geldt een scherpe premie.
De minimum pakketpremie bedraagt € 200 per jaar.

Ongevallenverzekering
Deze verzekering zorgt ervoor dat bij blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval, een van te voren afgesproken bedrag wordt uitgekeerd. De verzekering geldt voor het personeel en voor de kinderen.

Aansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering biedt financiële bescherming als uw organisatie, personeelslid of gastouder aansprakelijk is voor beschadiging van zaken van iemand anders, of voor aan anderen toegebracht letsel.

Gastouderbureaus
Speciaal voor gastouderbureaus biedt de KinderOpvangPolis een primaire dekking voor de gastouders en kinderen.
Dat wil zeggen dat deze verzekering dekking biedt als de (gast)ouder geen verzekering blijkt te hebben, of als het verzekerde bedrag niet toereikend is.

Inventarisverzekering
Voor schade aan de inventaris, bijvoorbeeld door een inbraak, brand, blikseminslag of waterschade.

Huurdersbelangverzekering
Deze verzekering is in feite een aanvulling op de inventarisverzekering. U verzekert hiermee de vaste verbeteringen die u in de gehuurde ruimte hebt aangebracht, zoals scheidingswanden, elektrische installatie of keuken.

Extra-kosten-verzekering
Na een brand of andere calamiteit moet de opvang van kinderen zo snel mogelijk door kunnen gaan. Deze verzekering vergoedt de kosten die u daarvoor moet maken, bijvoorbeeld om een vervangende ruimte te huren of extra personeel in te zetten.

Glasverzekering
Voor breuk van glas dat dient voor lichtdoorlating.

Elektronicaverzekering
Dit is een uitgebreide verzekering voor audio-visuele apparatuur (tv, dvd) en kantoormachines (kopieermachine, antwoordapparaat). Hiermee zijn deze apparaten niet alleen verzekerd tegen zaken als brand en diefstal, maar ook tegen schade die wordt veroorzaakt door invloeden van buitenaf. Bijvoorbeeld als iemand een apparaat van tafel stoot of koffie morst.

Computerverzekering
Voor schade aan computers, randapparatuur (printer, scanner), informatiedragers (usb-stick, harde schijf) en software. De dekking is net zo uitgebreid als die van de elektronicaverzekering.

Verzuimverzekering
Deze verzekering neemt de loondoorbetalingsverplichting van u over als uw medewerkers ziek worden.

Spreekt de simpele zekerheid van de KinderOpvangPolis u aan? Stuur het ingevulde contactformulier naar ons toe en u ontvangt van ons een reactie.

Unieke aansprakelijkheidsdekking:

Gastouderbureaus én gastouders op één dekking.

Goedkoop, overzichtelijk en vooral, de zekerheid dat de gastouders een goede dekking hebben.

De simpele zekerheid van de KinderOpvangPolis.