Ongevallen


De collectieve ongevallenverzekering biedt dekking bij ongeval en/of overlijden van een opgevangen kind, medewerker of stagiaire. Bij blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval wordt een van te voren afgesproken bedrag uitgekeerd.

De dekking geldt gedurende de tijd dat de medewerker in dienst, en de kinderen onder toezicht zijn van medewerkers van het kinderdagcentrum of gastouder.

Kindercentrum

Aantal personen Premie per persoon Minimum jaarpremie Verzekerd bij overlijden Verzekerd bij invaliditeit Eigen risico per claim Voorwaarden
Premie per verzekerde € 1 € 50 € 10.000 € 25.000 € 0 Klik hier

Gastouderbureau

Aantal personen Premie per persoon Minimum jaarpremie Verzekerd bij aanspraak Verzekerd bij invaliditeit Eigen risico per claim Voorwaarden
Premie per verzekerde € 1 € 50 € 10.000 € 25.000 € 0 Klik hier

Voorbeeld
Heeft u als kindercentrum (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, etc) 50 kindplaatsen, 5 medewerkers en 5 stagiaires, dan is de premie 50+5+5= 60 verzekerden x € 1,– = € 60 jaarpremie.

Heeft u een gastouderbureau, dan tellen wij 2,5 verzekerde per aangesloten gastouder. Heeft u 50 ingeschreven gastouders, dan is de premie 50 x 2,5 = 125 x € 1 = € 125 jaarpremie

Ongevallen


De collectieve ongevallenverzekering biedt dekking bij ongeval en/of overlijden van een opgevangen kind, medewerker of stagiaire. Bij blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval wordt een van te voren afgesproken bedrag uitgekeerd.

De dekking geldt gedurende de tijd dat de medewerker in dienst, en de kinderen onder toezicht zijn van medewerkers van het kinderdagcentrum of gastouder.


Kindercentrum

Aantal personen Premie per persoon Minimum jaarpremie Verzekerd bij overlijden Verzekerd bij invaliditeit Eigen risico per claim Voorwaarden
Premie per verzekerde € 1 € 50 € 10.000 € 25.000 € 0 Klik hier

Gastouderbureau

Aantal personen Premie per persoon Minimum jaarpremie Verzekerd bij aanspraak Verzekerd bij invaliditeit Eigen risico per claim Voorwaarden
Premie per verzekerde € 1 € 50 € 10.000 € 25.000 € 0 Klik hier

Voorbeeld
Heeft u als kindercentrum (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, etc) 50 kindplaatsen, 5 medewerkers en 5 stagiaires, dan is de premie 50+5+5= 60 verzekerden x € 1,– = € 60 jaarpremie.

Heeft u een gastouderbureau, dan tellen wij 2,5 verzekerde per aangesloten gastouder. Heeft u 50 ingeschreven gastouders, dan is de premie 50 x 2,5 = 125 x € 1 = € 125 jaarpremie