Ongevallen


De collectieve ongevallenverzekering biedt dekking bij ongeval en/of overlijden van een opgevangen kind, medewerker of stagiaire. Bij blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval wordt een van te voren afgesproken bedrag uitgekeerd.

De dekking geldt gedurende de tijd dat de medewerker in dienst, en de kinderen onder toezicht zijn van medewerkers van het kinderdagcentrum of gastouder.

Kindercentrum /  Gastouders

 

 

 

Premie per kind Minimum
Jaarpremie
Verzekerd bij overlijden Verzekerd
bij blijvende invaliditeit
Voorwaarden
€ 0,78 tot 50 kinderen € 100 € 10.000 € 25.000  Klik hier
€ 0,63 tot 75 kinderen € 100 € 10.000 € 25.000  Klik hier
€ 0,59 tot 125 kinderen € 100 € 10.000 € 25.000  Klik hier
€ 0,51 tot 250 kinderen € 100 € 10.000 € 25.000  Klik hier

 

Premie per leidster Minimum
Jaarpremie
Verzekerd bij overlijden Verzekerd
bij blijvende invaliditeit
Voorwaarden
€ 11,35 € 100 € 15.000 € 30.000  Klik hier

 

Dekking voor tijdelijke krachten tijdens het uitoefenen van het beroep of de functie inclusief het komen en gaan risico
(uitzendkrachten, inleenkrachten, freelancers, vakantiekrachten, oproepkrachten, gedetacheerden en ZZP’ers)

Premie per werknemer Minimum
Jaarpremie
Verzekerd bij overlijden Verzekerd
bij blijvende invaliditeit
Voorwaarden
€ 7,35 € 150 € 15.000 € 30.000  Klik hier

 

Verzekeringskaart

Voor een combinatiepakket is de minimumpremie ook € 150.

Vrijwilligers en onbetaalde stagiaires zijn gratis meeverzekerd conform de kinderdekking en de eigenaren/vennoten/werknemers en leidsters zijn 24 uur per dag verzekerd.

Voor de gastouders is een 24- uursdekking van toepassing. Het verzekerd bedrag bij overlijden bedraagt € 15.000 en bij blijvende invaliditeit € 30.000.

Voor de kinderen zijn de verzekerde bedragen € 10.000 bij overlijden en € 25.000 bij blijvende invaliditeit. De kinderen zijn alleen verzekerd tijdens de opvang, komen en gaan.

Kindercentrum /  Gastouders

Premie per kind Minimum
Jaarpremie
Verzekerd bij overlijden Verzekerd
bij blijvende invaliditeit
Voorwaarden
€ 1,05 € 150 € 10.000 € 25.000  Klik hier

 

Premie per leidster Minimum
Jaarpremie
Verzekerd bij overlijden Verzekerd
bij blijvende invaliditeit
Voorwaarden
€ 11,35 € 150 € 15.000 € 30.000  Klik hier

 

Dekking voor tijdelijke krachten tijdens het uitoefenen van het beroep of de functie inclusief het komen en gaan risico
(uitzendkrachten, inleenkrachten, freelancers, vakantiekrachten, oproepkrachten, gedetacheerden en ZZP’ers)

Premie per werknemer Minimum
Jaarpremie
Verzekerd bij overlijden Verzekerd
bij blijvende invaliditeit
Voorwaarden
€ 7,35 € 150 € 15.000 € 30.000  Klik hier

 

Voor een combinatiepakket is de minimumpremie ook € 150.

Vrijwilligers en onbetaalde stagiaires zijn gratis meeverzekerd conform de kinderdekking en de eigenaren/vennoten/werknemers en leidsters zijn 24 uur per dag verzekerd.

Voor de gastouders is een 24- uursdekking van toepassing. Het verzekerd bedrag bij overlijden bedraagt € 15.000 en bij blijvende invaliditeit € 30.000.

Voor de kinderen zijn de verzekerde bedragen € 10.000 bij overlijden en € 25.000 bij blijvende invaliditeit. De kinderen zijn alleen verzekerd tijdens de opvang, komen en gaan.