Ongevallen


De collectieve ongevallenverzekering biedt dekking bij ongeval en/of overlijden van een opgevangen kind, medewerker of stagiaire. Bij blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval wordt een van te voren afgesproken bedrag uitgekeerd.

De dekking geldt gedurende de tijd dat de medewerker in dienst, en de kinderen onder toezicht zijn van medewerkers van het kinderdagcentrum of gastouder.

Kindercentrum

Premie per kindplaats Minimum

Jaarpremie

Verzekerd bij overlijden Verzekerd bij blijvende invaliditeit Voorwaarden
€ 5 € 50 € 10.000 € 25.000  Klik hier

 

De premie voor de werknemers gaat via onderstaande staffel. Voor de werknemers is een 24- uursdekking van toepassing met verzekerd bedrag bij overlijden € 15.000 en bij blijvende invaliditeit € 30.000

Aantal werknemers Minimum

Jaarpremie

1 tot 10 werknemers €  50
11 tot 15 werknemers €  75
16 tot 20 werknemers € 100

 

Vrijwilligers en stagiaires zijn gratis meeverzekerd conform de kinderdekking.

Gastouderbureau

De premie voor de gastouders gaat via onderstaande staffel.

Aantal ingeschreven gastouders Jaarpremie exclusief kinderen Jaarpremie inclusief kinderen
1 tot 10 gastouders €  50 € 100
11 tot 15 gastouders €  75 € 150
16 tot 20 gastouders € 100 € 200

 

Voor de gastouders is een 24- uursdekking van toepassing. Het verzekerd bedrag bij overlijden bedraagt € 15.000 en bij blijvende invaliditeit € 30.000.

Voor de kinderen zijn de verzekerde bedragen € 10.000 bij overlijden en € 25.000 bij blijvende invaliditeit. De kinderen zijn alleen verzekerd tijdens de opvang, komen en gaan.

 

Ongevallen


De collectieve ongevallenverzekering biedt dekking bij ongeval en/of overlijden van een opgevangen kind, medewerker of stagiaire. Bij blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval wordt een van te voren afgesproken bedrag uitgekeerd.

De dekking geldt gedurende de tijd dat de medewerker in dienst, en de kinderen onder toezicht zijn van medewerkers van het kinderdagcentrum of gastouder.


Kindercentrum

Aantal personen Premie per persoon Minimum jaarpremie Verzekerd bij overlijden Verzekerd bij invaliditeit Eigen risico per claim Voorwaarden
Premie per verzekerde € 1 € 50 € 10.000 € 25.000 € 0 Klik hier

Gastouderbureau

Aantal personen Premie per persoon Minimum jaarpremie Verzekerd bij aanspraak Verzekerd bij invaliditeit Eigen risico per claim Voorwaarden
Premie per verzekerde € 1 € 50 € 10.000 € 25.000 € 0 Klik hier

Voorbeeld
Heeft u als kindercentrum (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, etc) 50 kindplaatsen, 5 medewerkers en 5 stagiaires, dan is de premie 50+5+5= 60 verzekerden x € 1,– = € 60 jaarpremie.

Heeft u een gastouderbureau, dan tellen wij 2,5 verzekerde per aangesloten gastouder. Heeft u 50 ingeschreven gastouders, dan is de premie 50 x 2,5 = 125 x € 1 = € 125 jaarpremie