(ERF) – EIGEN RISICO 70/5449
Voor iedere schade, met uitzondering van schaden brand, blikseminslag of ontploffing, is een eigen risico van toepassing van € 250,00. Als er meer dekkingen op de schade betrokken zijn, wordt dit eigen risico slechts één keer ingehouden. Voor schade door aanrijding/aanvaring en voor schade aan gebouwen veroorzaakt door storm, sneeuwdruk en/of door inslag van hagel tijdens storm, blijft het eigen risico dat in de voorwaarden staat van toepassing.

(IP4 – klasse 1) – PREVENTIE (BOUWKUNDIG/ ORGANISATORISCH) 26/7947
Schade door diefstal, vandalisme of brandstichting is alleen gedekt als:

 • er sprake is van braak aan het gebouw. Dit geldt niet als er sprake is van brandstichting zonder dat men het gebouw is binnen gegaan; – er preventiemaatregelen genomen zijn die voldoen aan de eisen van het CCV, volgens risicoklasse 1 (zie www.hetccv.nl); – er sprake is van een zorgvuldig sleutelbeheer (hieronder verstaan wij in ieder geval: dat bekend is wie de beschikking heeft over welke sleutel, dat codehouders een eigen, unieke code hebben en dat sleutels en codes onderling niet worden uitgewisseld) en toegezien wordt op de naleving daarvan;
  Bij inbraakcompartimentering moeten waardevolle zaken worden opgeborgen in afgesloten ruimtes die aan de daarvoor geldende inbraakeisen voldoen. Als dit deel uitmaakt van de gekozen beveiligingsklasse, moeten deze waardevolle zaken daarin zijn opgeborgen.
  Neem ook contact met ons op, bij: – elke verbouwing of wijziging die invloed kan hebben op de beveiliging (bijv. herindeling van de bedrijfsruimte of het -terrein); – elke wijziging die de kans op diefstal, vandalisme of brandstichting kan beïnvloeden (bijv. uitbreiding of wijziging van uw productaanbod).
  Als u niet aan het bovenstaande voldoet, dan bieden wij geen dekking.
  In afwijking van het bovenstaande is – brandstichting wel gedekt als de dader(s) het gebouw niet is/zijn binnengegaan, – brandstichting wel gedekt als de brandstichting plaatsvindt binnen het gebouw tijdens de openingstijden, – vandalisme tijdens de openingstijden wel gedekt na wederrechtelijk binnendringen, ook zonder braak aan het gebouw.

  EXTRA KOSTEN 33/4124
  Met extra kosten bedoelen wij de kosten die u in alle redelijkheid moet maken om uw bedrijf, ter plaatse of ergens anders, zo goed mogelijk voort te zetten na een verzekerde gebeurtenis. U krijgt de extra kosten volledig vergoed tot maximaal het hiervoor verzekerde bedrag. U krijgt de vergoeding maximaal 52 weken, vanaf het moment dat de gebeurtenis plaatsvond. U bent niet verzekerd voor de kosten om uw administratie te reconstrueren.

(BL1) – BRANDBLUSAPPARATEN 71/5450
In de ruimten die u in gebruik heeft moet minimaal 1 brandblusapparaat
zijn. Als de overheid, bijvoorbeeld de gemeente, voorschrijft
dat het er meer moeten zijn, dan moet u aan de voorschriften van
die overheid voldoen.
De brandblusapparaten moeten:

 • in goede staat zijn en klaar zijn om direct te gebruiken;
 • goed zichtbaar en bereikbaar zijn;
 • elke 2 jaar worden gecontroleerd en onderhouden door een
  deskundig bedrijf;
 • goed bekend zijn bij het personeel, zodat zij de brandblus-
  apparaten kunnen gebruiken.