Simpele zekerheid

Of het nu gaat om dagopvang voor baby's of naschoolse opvang voor oudere kinderen, om enkele uren in een peuterspeelzaal of het maatwerk van gastouders: de behoefte aan alle vormen van professionele kinderopvang groeit nog steeds. Wat ook groeit is het aantal vragen over verzekeringen voor kinderopvang.

Bijvoorbeeld over de onzekerheid rondom aansprakelijkheid, over de hiaten en overlappingen van verzekeringen en over het in de hand houden van kosten.

Ik van je op!


Om deze vragen in één keer te beantwoorden heeft Brandjes & Van Wessel, na overleg met een aantal organisaties voor kinderopvang, een flexibel verzekeringspakket ontwikkeld: De KinderOpvangPolis.

De simpele zekerheid van de KinderOpvangPolis
In de KinderOpvangPolis vindt u alle verzekeringen die uw organisatie nodig kan hebben, simpel en overzichtelijk in één pakket. In de eerste plaats een passende aansprakelijkheidsverzekering en een goede ongevallenverzekering. Daarnaast alle verzekeringen die nodig zijn om de schade die uw organisatie kan lijden, te dekken. De KinderOpvangPolis biedt alle ruimte en kan exact afgestemd worden op de wensen van zowel grote als kleine organisaties.aansprakelijheid kinderopvangUnieke aansprakelijkheidsdekking:

Gastouderbureaus én gastouders op één dekking.

Goedkoop, overzichtelijk en vooral, de zekerheid dat de gastouders een goede dekking hebben.


De simpele zekerheid van de KinderOpvangPolis.